Compensatiefonds voor basisbankdienst in de maak

(tijd) - De regering wil een compensatiefonds oprichten om te voorkomen dat een wetsvoorstel dat de banken een minimale dienstverlening oplegt, voor concurrentievervalsing zorgt. De ministerraad buigt zich vandaag over een amendement in die zin. Banken met een sociaal imago dreigen anders door de invoering van een universele basisbankdienst tijdelijk te worden benadeeld, zegt een kabinetsmedewerker van federaal minister van Economie, Charles Picqué.