Compromisvoorstel over Russische begroting 1997

MOSKOU (afp) - Een verzoeningscommissie van parlement en regering in Moskou is het woensdag eens geworden over een compromis voor de begroting over 1997. De voorziene inkomsten zijn met bijna 5 procent verlaagd, evenals de voorziene uitgaven. Het voorstel zal deze maand nog ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Doema. Daarna volgt een debat over de verdeling van de gelden.Een anoniem lid van de commissie verwacht echter dat de Doema, het Russische Lagerhuis, het compromis zal verwerpen. 'In de commissie stemmen de afgevaardigden ten gunste van het compromis omdat ze een directe confrontatie met de regering uit de weg gaan, maar in de plenaire vergadering zullen de meesten tegen stemmen.'