Compucon en Ventura

Naar aanleiding van het bericht over de nieuwe distributie van het desktop publishing pakket Ventura, deelt Compucon mee dat het zelf de beslissing genomen heeft niet langer als alleenverdeler van het pakket op te treden. Volgens afgevaardigd beheerder Devis waren de verwachtingen die Rank Xerox stelde voor dit jaar te hoog en heeft zijn bedrijf daarom ook afgezien van verdere verdeling.