Computer Associates gooit volle gewicht achter PC-software

(tijd) - Als een softwarereus als Computer Associates zegt meer aandacht te gaan besteden aan de PC-markt, dan gebeurt dat ook. Op de verschillende platformen - DOS, Windows, OS/2 en Macintosh - heeft het bedrijf de jongste twee jaar een hele resem produkten geïntroduceerd die vaak met de besten in elke kategorie kunnen wedijveren. Ter illustratie pikken we er een paar markante uit met een kleine beoordeling.