Compuware dient klacht in tegen IBM wegens diefstalvan softwarecode

NEW YORK (reuters/tijd) - De Amerikaanse softwareproducent Compuware diende een klacht in tegen IBM. Volgens Compuware heeft de computergigant softwarecode gekopieerd en zijn monopoliepositie misbruikt.Compuware is één van de grootste producenten van ontwikkelingsprogrammas of -tools voor de mainframesoftware van IBM. IBM hield zich volgens Compuware tot en met 1999 niet bezig met het maken van dergelijke tools. Dat veranderde, en volgens Compuware speelde IBM vuil spel. Big Blue zou File-AID IMS hebben gekopieerd en ook grote delen van de gebruikershandleiding hebben overgenomen. Ze werden gebruikt in de producten File Manager en Fault Analyzer van IBM.Vervolgens zou IBM hebben geweigerd Compuware belangrijke informatie te verschaffen over nieuwe mainframeproducten, zodat Compuware er niet voldoende snel tools voor kon ontwikkelen. We dachten lang over deze situatie na. We oordeelden dat het onze plicht is de belangen van het bedrijf, zijn werknemers en zijn aandeelhouders veilig te stellen, stelt Compuware in een mededeling.Volgens Compuware maakte IBM misbruik van zijn sterke positie op de mainframemarkt om Compuware te nekken. De beschuldiging roept herinneringen op aan het grootscheepse antitrustonderzoek dat de Amerikaanse overheid dertig jaar geleden voerde bij IBM. Volgens Compuware veranderde er sindsdien niet veel. IBM heeft op de mainframemarkt nog steeds een marktaandeel van 85 procent, vegelijkbaar met de dominante positie van Microsoft op de markt voor besturingssystemen. IBM wilde dinsdag niet reageren op de klacht. LVAPagina 13IBM-topman passeerde vorig jaar langs de kassa