Concentratie in landbouwchemie gaat door

(tijd) - De tijd dat elk farmaceutisch bedrijf als een soort aanhangwagentje ook nog een afdeling diergeneeskunde en/of landbouwchemicaliën met zich meesleurde, is stilaan definitief voorbij. De brede sector van de landbouwchemicaliën en ook van de diergeneeskunde is de laatste jaren en vooral de laatste week in sneltreinvaart bezig zich te concentreren tot slechts enkele grote spelers. In de mate dat die concentratie zich voltrekt, voelt iedereen zich geroepen om daarin te participeren. Deze week kondigden zich liefst drie fusies of overnames in die sector aan met als overnemers het Amerikaanse Dow, het Zwitserse Novartis en het Britse Zeneca.Als laatste kondigde het Amerikaanse chemiebedrijf Dow Chemical aan dat het haar partner, het farmabedrijf Eli Lilly uitkoopt in een gemeenschappelijke joint venture, Dow Elanco. Die joint venture werd acht jaar geleden opgericht om agrochemicaliën te ontwikkelen en te verkopen, Dow betaalt voor de transactie 1,2 miljard dollar of 42 miljard frank. Dow Chemical heeft een dominante positie in de VS inzake gewasbescherming.