Advertentie
Advertentie

Concept van Internet-winkelen is aan herziening toe

(tijd) - Wie goederen en diensten wil verkopen via Internet, moet afstappen van de bestaande concepten van electronische winkelcentra. Die zijn al te zeer een afspiegeling van de traditionele winkelcentra. De klant zal bovendien niet bereid zijn de ongemakken van de reële sfeer zoals files en parkeerproblemen te ruilen voor die van de virtuele wereld. Tot zover één van de conclusies uit een recente studie van de Financial Times (FT).Verkopen via Internet is een realiteit, aldus de auteurs van het meer dan 200 pagina's tellende rapport omtrent de commerciële mogelijkheden van het wereldwijde computernetwerk. Vooral omdat de groei van het aantal gebruikers in de commerciële en particuliere sfeer een veelvoud is van die in de academische en wetenschappelijke wereld, waar Internet zijn wortels heeft.