Concertorganisator '5 voor 12' teleurgesteld in Anciaux

(tijd) - Concertorganisator 5 voor 12 is teleurgesteld omdat het ingediende project 'Antwerpen Muziekclub' geen subsidies bovenlokale sectorale infrastructuur heeft gekregen van Bert Anciaux (Spirit), Vlaams minister van Cultuur. Het subsidiedossier van 5 voor 12 voor het Argentin-pand van de NV Katoennatie in Antwerpen Noord-Oost kreeg als enige een negatief advies. Volgens de minister bereikt 5 voor 12 al een groot publiek omdat de club zich op diverse lokaties begeeft. 'Als enige grote stad in Vlaanderen heeft Antwerpen geen rockpodium of muziekcentrum zoals Vooruit in Gent en AB of Botanique in Brussel', zegt Eric Smout, directeur van 5 voor 12. 'De ontwikkeling van een muziekclub in het Argentin-pand sluit perfect aan bij de plannen tot socio-economische heropleving van de wijk. De overheid is ook dubbelzinnig. Ze heeft ons in het verleden meermaals bekritiseerd vanwege het ontbreken van een eigen infrastructuur.'