Concordia verwacht sterke groei in 1992

(tijd) - Verzekeringsmakelaar Concordia heeft in het voorbije boekjaar 1991 een kommissie-omzet geboekt van 129 miljoen fr. tegen 123 miljoen fr. in 1990. Dat is een toename van 5%. Concordia behoort daarmee tot de groep van twintig grootste Belgische verzekeringsmakelaars. De verdiende kommissie-omzet had betrekking op een premie-omzet voor rekening van de verzekeringsmaatschappijen van 1,41 miljard fr. exclusief groepsverzekering. De bedrijfswinst bedroeg 5,2 miljoen en de netto-financiële opbrengsten stegen van 4,7 naar 7,4 miljoen fr. De courante winst voor belasting beliep 12,6 miljoen fr. tegen 11 miljoen fr. in 1990 met een cash flow van 15 miljoen fr. Concordia, met vestigingen in onder meer Brussel en Gent, is vooral bedrijvig in de sektoren maritieme verzekeringen (29%), autoverzekeringen (25%) en sociale verzekeringen (22%). Het klantenbestand bestaat in hoofdzaak uit industriële en commerciële ondernemingen. De Groep Concordia omvat naast moedervennootschap Concordia NV ook nog de bedrijven Cordia B en Westcordia.