Concurrentie tussen omroepen dijt uit naar DAB

(tijd) - De concurrentie tussen de VRT en de Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa) breidt zich uit naar digitale radio (DAB of digital audio broadcasting). De openbare omroep reikte de commerciele omroepen onlangs nog de hand om digitaal uit te zenden. De VMMa ziet dat evenwel als een vergiftigd geschenk. Ze wacht liever tot DAB breder aanslaat. Tot nu toe bezitten in Belgie slechts zo'n 3.000 mensen een DAB-ontvanger.