Concurrentiekracht Belgisch bedrijfsleven daalt

(tijd) - De concurrentiekracht van het Belgische bedrijfsleven is dit jaar gedaald. Op de competitiviteitsranglijst van het Word Economic Forum (WEF) daalde ons land van de twaalfde naar de veertiende plaats. Ook voor de komende jaren ziet het er niet goed uit. Een goede concurrentiepositie in de technologische sector wordt vertroebeld door een slechte score voor de kwaliteit van de overheid.