'Concurrentiekracht nodig voor sociale bescherming'

BRUSSEL (tijd) - Alle Europese landen moeten hun modellen van sociale bescherming aanpassen aan de vergrijzing. Alleen zo kan Europa in een geglobaliseerde economie voldoende concurrentieel zijn en voldoende jobs en groei genereren om in sociale bescherming te blijven voorzien. Dat stelt Ernest-Antoine Seillière, de voorzitter van de Europese werkgeversorganisatie Unice. Reactie werkgevers