Concurrentiestrijd draait rond openbare dienstverlening

(tijd) - De concurrentiestrijd om buitenlandse investeringen aan te trekken, zal steeds meer draaien rond de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Daarvan is Wim Moesen, hoogleraar economie aan de KU Leuven, overtuigd. Hij hoopt dat lokale besturen, in het kader van het Vlaamse kerntakendebat, zullen worden aangemoedigd daarin te investeren. Moesen pleit ervoor dat gemeenten die de bureaucratie en andere inefficiënties wegwerken daarvoor vanuit het Gemeentefonds beloond worden.