Advertentie
Advertentie

Confederation Treasury Services wacht op verdict fiscale ruling

(tijd) - Het definitieve vereffeningsplan voor Confederation Treasury Services moet op 15 november afgewerkt zijn. Zoniet vervalt het akkoord. Het blijft afwachten of de fiscale administraties tijdig hun voorstellen tot fiscale ruling kunnen voorleggen. De certificaathouders zullen vergoed worden a rato van 70 procent van de nominale waarde van hun obligaties.Eerder was gesteld dat het definitieve vereffeningsplan op 31 juli rond moest zijn. Deze datum werd niet gehaald en 15 november werd als einddatum naar voor geschoven. Inmiddels buigen 3 fiscale administraties zich over de fiscale ruling. Zowel de vereffenaars als de certificaathouders willen zeker zijn dat er geen fiscale lijken meer uit de kast zullen vallen.