Congolese staat moet gezag nog danig versterken

ANTWERPEN (tijd) - Vertegenwoordigers van de drie gewesten van ons land vertrekken zondag voor een gezamenlijke, een week durende economische missie naar Congo. De Afrika-expert Filip Reyntjens beaamt dat het economische potentieel van Congo ontzettend groot is. Hij adviseert bedrijven grondig het terrein af te tasten, maar tegelijkertijd voorzichtig te blijven. 'De Congolese overgangsregering verzette al veel werk, maar is nog lang niet aan het eind van de tunnel. Voor ondernemers degelijk kunnen werken in Congo, moet een minimum van de staatsfuncties in ere worden hersteld.'