Congorient heeft straks alleen nog gewone aandelen

De Brusselse holding Congorient besloot de twee bestaande soorten aandelen te unificeren per eind december van vorig jaar. Sedert 22 juni worden de tienden van de bestaande 26.250 oprichtersaandelen omgeruild tegen gewone maatschappelijke aandelen in de verhouding van zeven-tienden van oprichtersaandelen koepon 8 aangebracht, tegen tien gewone aandelen koepon 32 aangehecht. Deze nieuwe aandelen zullen pas vanaf het huidige nog lopende boekjaar 1988-1989 dividendgerechtigd zijn.