Advertentie
Advertentie

Congres VS wil apart ministerie voor Inlichtingen

VAN ONZE CORRESPONDENT IN WASHINGTON(tijd) - De congrescommissie die de terreuraanvallen op Washington en New York van vorig jaar heeft onderzocht, wil een nieuwe ministerspost creëren om alle activiteiten van inlichtingendiensten te bundelen. Volgens de Amerikaanse media is dit de belangrijkste aanbeveling in het eindrapport van de onderzoekscommissie, dat in de loop van deze week wordt verwacht. Democratische en Republikeinse leiders zouden met elkaar hebben afgesproken om de schuld niet te leggen bij zittende functionarissen.Uit hoorzittingen van de Commissie kwamen kortsluitingen tussen CIA en FBI naar voren als een belangrijke factor bij het missen van het complot voor 9/11. In de VS gingen toen stemmen op om net als een aparte contraspionagedienst naar het voorbeeld van de Britse MI-5 op te richten, maar het idee stuit op te veel constitutionele bezwaren. Regering en Congres bereikten enige weken geleden al overeenstemming over een nieuw ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De beoogde minister, Tom Ridge, krijgt eveneens zitting in het kabinet. In het kader van dat politieke akkoord is tevens afgesproken dat het werk van de onderzoekscommissie nog eens wordt overgedaan door een onafhankelijke commissie onder leiding van ex-minister Henry Kissinger. Hoewel Ridge de leiding krijgt over een bonte stoet veiligheidsdiensten die vaak raakvlakken hebben met inlichtingenactiviteiten, zouden de CIA, de reguliere buitenlandse inlichtingendienst en de FBI, die zich behalve met opsporing van federale misdaden ook bezighoudt met contraspionage, in de nieuwe opzet als aparte diensten blijven voortbestaan. Ze staan onder leiding van respectievelijk de directeur Centrale Inlichtingen, George Tenet, en de minister van justitie, John Ashcroft. In de plannen die nu worden uitgebroed in het Congres zou de functie van Tenet, die nu al formeel de scepter zwaait over alle inlichtingendiensten, meer gewicht en budgettaire autoriteit krijgen. RW