Advertentie
Advertentie

Conjuncturele werkloosheid mag niet structureel worden

Het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) ging het voorbije jaar het effect na van de maatregelen die de regering nam om de werkloosheidsval in te dijken. Die zou intussen, zeker voor de voltijds werkenden zelfs in de laagste looncategorieën, verdwenen zijn. Joost Bollens, onderzoeker bij het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA), waarschuwt ervoor niet op de lauweren te rusten. Nu de economische conjunctuur terugvalt, kunnen conjunctureel werklozen vervallen in structurele werkloosheid.