Conjunctuur

(tijd) - De Nationale Bank publiceert maandagnamiddag de resultaten van de maandelijkse conjunctuurenquête. De onderzoekers ondervragen een representatieve selectie van ondernemingen uit vier sectoren: verwerkende nijverheid, handel, bouw en dienstverlening aan bedrijven. Ze beantwoorden vragen over het productietempo, de bestellingen, de voorraden en de prijzen. Ze worden ook gepeild naar de beoordeling van de orderpositie en de vooruitzichten inzake tewerkstelling en vraag. Als er evenveel positieve als negatieve antwoorden op een bepaalde vraag zijn, is de indicator gelijk aan nul. Zijn er 10 procent meer positieve dan negatieve antwoorden, dan bedraagt de indicator +10. Voor de vier sectoren wordt dan een synthetische bruto-indicator berekend als rekenkundig gemiddelde van de deelindicatoren. De Nationale Bank elimineert ook extreme bewegingen, om tot de afgevlakte indicatoren te komen. Tot slot wordt hieruit een algemene synthetische bruto-indicator berekend.Die bedroeg in mei -2,6 punten, een forse verbetering sinds april en het hoogste peil in een jaar. Begin dit jaar schommelde de indicator nog rond -13 punten. Behalve in de bouw is overal een stevig conjunctuurherstel te merken. Vooral in de verwerkende nijverheid, waar de indicator van -17 in januari naar -1,6 in mei herstelde. Het ziet er dus goed uit voor de economie, want de Belgische conjunctuurindicator wordt algemeen beschouwd als een van de betrouwbaarste voorlopende indicatoren in Europa.Hopelijk bevestigen de maandag vrij te geven cijfers van juni deze positieve trend. PHu