Conjunctuur

(reuters/tijd) - Om 3 uur deze namiddag publiceert de Nationale Bank van België (NBB) de conjunctuurindicator van augustus voor ons land. De indicator kan niet alleen op belangstelling van Belgische economen rekenen, maar wordt ook in het buitenland onder de loep genomen. Omdat België als klein land vooral zaken doet met zijn buurlanden, geeft de Belgische conjunctuur een voorlopend beeld van de economische toestand in de rest van Europa.De barometer is gebaseerd op een enquête in drie sectoren: de verwerkende nijverheid, de kleinhandel en de bouw. Vooral de eerste sector is belangrijk. Als er evenveel positieve als negatieve antwoorden op een bepaalde vraag zijn, is de indicator gelijk aan nul. Zijn er 10 procentpunt meer positieve antwoorden dan negatieve, dan bedraagt de indicator +10. Omgekeerd zou de indicator op -10 uitkomen. Vanzelfsprekend weegt de stem van een groot bedrijf als Solvay meer door dan die van een kleine KMO.Daarna berekent de NBB een synthetische bruto-indicator als rekenkundig gemiddelde van de deelindicatoren. De NBB elimineert ook extreme bewegingen, om tot de afgevlakte indicatoren te komen. Er is ook een rondvraag in de sector dienstverlening aan bedrijven, maar de resultaten daarvan worden niet in de algemene synthetische indicator opgenomen.In juli viel de conjunctuurindicator voor de tweede maand op rij terug, tot -6,5 punten, het laagste niveau sinds april. Fortis Bank verwacht dat de indicator deze maand verder daalt tot -7 punten. Vooral een lagere vraag vanuit de VS zou de oorzaak zijn. SM