Advertentie
Advertentie

Consensus over Europese landbouwhervorming groeit

BRUSSEL (tijd) - De consensus over de hervorming van het Europese landbouwbeleid groeit. Dat blijkt uit een voortgangsrapport dat de EU-ministers van Landbouw maandag goedkeurden. Op technisch vlak is er onder meer overeenstemming over het principe van minder marktinterventie, gecompenseerd door rechtstreekse inkomenssteun. Het is nu aan de politici om knopen door te hakken over de precieze toepassingsmodaliteiten van de landbouwhervorming. De Europese Commissie deed in maart voorstellen over de hervorming van het Europese landbouwbeleid. De voorstellen hebben onder meer betrekking op graangewassen, rundvlees, zuivelproducten, plattelandsontwikkeling en het financiële kader voor de hervorming. Op basis van deze voorstellen moeten de EU-lidstaten nu de eigenlijke hervormingsmaatregelen vastleggen. Het overleg op technisch vlak tussen de lidstaten loopt ten einde en er tekent zich een consensus af over een aantal onderwerpen.