Consensus over splitsing sociale zekerheid is grote sprong voorwaarts

BRUSSEL (tijd) - 'Het akkoord over de splitsing van de sociale zekerheid is een grote sprong voorwaarts', zei voorzitter Johan Sauwens (VU) van de commissie Staatshervorming, nadat alle partijen - buiten Agalev - donderdag in de commissie hadden ingestemd met de overheveling van de gezondheidszorg en de kinderbijslag naar de gemeenschappen. Meteen is ook het principe van het tweepijlersysteem aanvaard, wat een jaar geleden niet voor de hand lag. Toch vreest de VLD dat het akkoord te vrijblijvend is.'De goedkeuring van de overheveling van de gezondheidszorg en de kinderbijslagen naar de gemeenschappen is een doorbraak', zei commissievoorzitter Johan Sauwens (VU) donderdag na afloop van de commissievergadering. Het Vlaams Parlement wil de overheveling van het volledige gezondheids- en het gezinsbeleid naar de gemeenschappen, met inbegrip van de financieringsbevoegdheid.