Consolidatie: een overbodige klus? (2)

Wanneer een moederonderneming voor aandelen van een dochteronderneming meer of minder betaalt dan het aandeel in het vermogen van die dochter dat daar tegenover staat, ontstaat een eerste consolidatieverschil. Dit positieve of negatieve verschil wordt zoveel mogelijk toegewezen aan bestanddelen van activa en passiva, en voorts ondergebracht bij de consolidatieverschillen van de geconsolideerde moeder. Het bedrijf heeft daarbij nog enige ruimte, maar de manier waarop het verschil wordt toegewezen, heeft gevolgen voor de geconsolideerde resultaten. Doordat de waarderingsregels van de moeder worden toegepast voor alle dochters, wordt het globale beeld van de financiële groep ook veel duidelijker.