Consolidatie vormt grootste bedreiging voor competitiviteit bedrijven

(tijd) - Zich snel kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en het vermogen tot innoveren: dat zijn twee van de meest genoemde uitdagingen die bedrijven aangeven in een enquête van de Economist Intelligence Unit (EIU) in opdracht van de Duitse bedrijfssoftwaregroep SAP. Als belangrijkste competitieve bedreiging verwijzen de respondenten eerder naar consolidatiebewegingen in hun sector dan naar concurrentie vanuit de opkomende landen.