Advertentie
Advertentie

Consumenten-krediet

(bloomberg) - Nu het werkloosheidscijfer vrijdag nog meeviel, wordt het uitkijken naar het cijfer over het consumentenkrediet, dat de Federal Reserve maandag bekendmaakt. Dat cijfer heeft betrekking op de toename van het totale bedrag aan uitstaande consumentenkredieten in november. In oktober steeg het aan consumentenkredieten uitstaande bedrag, via onder meer kredietkaarten en autoleningen, met 16,6 miljard dollar. Maar daarin zat toen een eenmalige aanpassing van haast 8 miljard dollar, zodat het vergelijkbaar cijfer voor oktober 8,7 miljard dollar was. Voor november rekenen de 18 door Bloomberg ondervraagde economen gemiddeld op een stijging met 8 miljard dollar.De stijging van oktober komt erop neer dat de Amerikaanse consumenten in die maand 7 procent meer schulden aangingen dan een jaar eerder. In september was die stijging nog 7,2 procent geweest en gemiddeld over de eerste negen maanden lag het cijfer op 9,3 procent.De redenen voor de minder snelle stijging van het consumentenkrediet liggen zowel bij vraag als aanbod. De daling van de aandelenkoersen en vooral van de koersen op Nasdaq, maakt dat de consumenten zich minder rijk voelen en minder snel geneigd zijn consumentenkredieten op te nemen. Bovendien zorgden de dure energieprijzen ervoor dat de gezinsbudgetten voor de overige producten een stuk kleiner werden. Bovendien lagen de rentetarieven toen nog een stuk hoger dan nu, en ook dat schrikte de consumenten af. Anderzijds werden de banken en de kredietinstellingen zelf een stuk terughoudender bij het verlenen van kredieten, naarmate het vooruitzicht op een tragere economische groei meer werkelijkheid wordt. Ook dat speelde een belangrijke rol. GVL