Consumentenvertrouwen stijgt flink in april

(tijd) - Het vertrouwen van de Belgische consumenten is vorige maand flink gestegen. De index van het consumentenvertrouwen klom in april tot -21 tegenover -25 in maart en daardoor werd de daling van februari en maart ongedaan gemaakt. In de Europese Unie brokkelde het consumentenvertrouwen af tot -18 ten opzichte van -17. Een en ander blijkt uit gegevens van de Europese Commissie.Zowel in België als in de Europese Unie vertoont het consumentenvertrouwen sinds eind vorig jaar een horizontale trend op een niveau dat beduidend lager ligt dan het historisch gemiddelde. In ons land is de index van het consumentenvertrouwen wat wispelturiger, maar er treedt geen duidelijke verbetering of verslechtering op.