Continental blijft positief verrassen

Het Duitse Continental publiceerde voor het zesde kwartaal op rij resultaten die boven de vooropgestelde doelstellingen en de verwachtingen van analisten uitkwamen. Continental rapporteerde over het eerste halfjaar een operationele winst van 216 miljoen euro, terwijl analisten gemiddeld uitgingen van een operationele winst van 190 miljoen euro. Abstractie makend van een aantal eenmalige elementen in 2002 steeg de operationele winst in het tweede kwartaal met 30 procent. De belangrijkste bijdrage tot deze mooie resultaten werd geleverd door de afdeling autosystemen. Die maakt ABS-remsystemen, maar profiteerde vooral van het groeiende succes van ESP (Electronic Stability Programs) systemen. De afdeling realiseerde een winst van 109 miljoen euro, 48 procent van het groepstotaal, en liet zo een record operationele marge van 9 procent optekenen. Even opmerkelijk en in tegenstelling tot de resultaten van concurrenten zoals Michelin vielen ook de resultaten in de bandendivisie beter mee dan verwacht. De bandendivisies waren goed voor een operationele winst van 84 miljoen euro. Terwijl Michelin en Good-Year melding maakten van de hogere kost voor grondstoffen, zei Continental op dit vlak weinig problemen te ondervinden. Volgens Continental konden de prijsverhogingen grotendeels doorgerekend worden aan de klanten. Michelin maakte ook gewag van een voorraadopbouw bij de klanten, die een negatief effect zal hebben op de omzetcijfers in de tweede jaarhelft, maar ook hier voorziet Continental geen problemen. Wel problematisch blijft de prestatie van de Amerikaanse bandenafdeling voor personenwagens. Continental geeft geen opsplitsing naar regio, zodat niet duidelijk is hoe groot de verliezen in de VS zijn. Analisten van Deutsche Bank schatten dat Continental in de VS in de afdeling autobanden een negatieve operationele marge boekt van 15 procent. Deze wordt dan gecompenseerd door de Europese afdeling waar Continental onder meer dankzij de sterke positie in winterbanden operationele marges van ongeveer 15 procent realiseert. Een forse herstructurering blijft hier de meest waarschijnlijke oplossing. Continental geeft zelf aan dat het tegen het jaareinde onderhandelingen zal aanvatten met de vakbonden in de VS. Analisten mikken op de sluiting van een fabriek via de transfer van productie naar lagelonenlanden. De kaskosten van een sluiting zouden volgens Continental kunnen oplopen tot 100 miljoen euro. Voorlopig compenseren de sterke prestaties in de andere afdelingen de problemen in de VS. Continental verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar en gaat uit van een operationele winst die boven 700 miljoen euro zal liggen. De operationele marge voor de hele groep moet uitkomen op 7 procent. Analisten gaan uit van een operationele winst van 741 miljoen euro. Ter vergelijking: voor Michelin verwachten analisten een operationele marge van 7,8 procent, voor de auto-onderdelenproducent Valeo wordt uitgegaan van een marge van 5,3 procent. Op basis van de ondernemingswaarde over bedrijfskasstroom (EV/Ebitda) van 3,2 noteert Continental in absolute termen niet duur en nog steeds goedkoper dan Michelin (4,0) en vergelijkbaar met Valeo (3,2). Maar de grote onderwaardering is al een tijdje weggewerkt. KW