Advertentie
Advertentie

Continuïteit milieubeleid onder Van den Brande II onzeker

BRUSSEL (tijd) - Bij de voorstelling van de elfde editie van het milieuzakboekje vroeg professor Bocken, gewezen voorzitter van de commissie tot herziening van het milieurecht, de Vlaamse regering op het elan van de vorige minister van Milieu, Norbert de Batselier, voort te gaan. De Batselier heeft lovenswaardige milieu-initiatieven op de rails gezet, maar de continuïteit lijkt onder Van den Brande II niet gegarandeerd. In plaats van vereenvoudigen is er plots sprake van dereguleren.Norbert de Batselier riep tijdens de vorige legislatuur de interuniversitaire commissie tot herziening van het milieurecht in het Vlaams Gewest, de zogenaamde commissie-Bocken, in leven om tot een rationalisatie van de milieuwetgeving te komen. De commissie kwam tot voorstellen om de slagkracht en de handhaving van de milieuregelgeving te versterken. De Batselier nam deze voorstellen als basis om decreten uit te werken. Vooral het decreet op de algemene bepalingen inzake milieuhygiëne is volgens Bocken een belangrijke bijdrage geweest in het verbeteren van de milieukwaliteit en -planning.