Controle onontbeerlijk voor succes van code

LEUVEN (tijd) - De globalisering van de wereldeconomie biedt ongetwijfeld mogelijkheden om werkgelegenheid te creëren in de armste landen, maar leidt ook tot de uitbuiting van de armste mensen in die landen. Dat geeft een bedrijf als C&A ruiterlijk toe. Het bedrijf stelde in de tachtig landen waar zijn leveranciers actief zijn praktijken vast die niet in overeenstemming waren met zijn ethische beginselen. Vandaar een gedragscode.Chris Williams, hoofd van de communicatie-afdeling van C&A in Groot-Brittannië, gaf tijdens de Leuvense conferentie ruiterlijk toe dat zijn bedrijf zich in de jaren tachtig realiseerde dat het niet altijd wist waar zijn producten precies werden vervaardigd en onder welke arbeidsomstandigheden dit gebeurde. Van enig toezicht op productienormen was helemaal geen sprake. Pas sinds mei 1997 zijn de leveranciers van C&A verplicht de adressen mee te delen van de bedrijven of bedrijfjes die voor hen werken.