Advertentie
Advertentie

Controledienst stopt drie buitenlandse herverzekeraars

(belga/tijd) - Drie buitenlandse herverzekeringsmaatschappijen die in Brussel gevestigd zijn, kunnen de schadeclaims van de verzekeringsmaatschappijen die ze herverzekeren niet meer betalen. Dat is gebleken na een onderzoek van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV). In ons land zijn maar enkele kleinere maatschappijen bij de drie herverzekerd.In tegenstelling tot de directe verzekeringsmaatschappijen, die onderworpen zijn aan de strenge controle van de lokale controlediensten, worden herverzekeraars in de meeste landen niet gecontroleerd door een toezichthoudende instelling. Dat is ook in België het geval. De Controledienst voor de Verzekeringen controleert wel of een verzekeringsmaatschappij op passende wijze herverzekerd is. Drie buitenlandse herverzekeraars, Daychi, Kobe en Nord American Fidelity & Guarantee (NAFG) staakten in maart van dit jaar hun schadebetalingen. De drie vestigden zich in de jaren 1989, 1990 en 1991 in Brussel. Zij hadden dezelfde Britse beheersmaatschappij, wat verklaart dat ze alle drie op hetzelfde adres gevestigd waren.