Controledienst voor de Verzekeringen verlaagt rente verzekeringsbons

(tijd) - De Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) heeft de maximumtarieven voor verzekeringsbons verlaagd. De daling, die het gevolg is van de lagere marktrente voor staatsfondsen, geldt sinds woensdag 13 september. Voor een bon op vijf jaar mag nu ten hoogste 6,52 procent rente gewaarborgd worden. De kasbonrente op vijf jaar voor aftrek van RV bedraagt momenteel 6,75 procent.De verzekeringsbons zijn levensverzekeringen met een looptijd van één tot ten hoogste acht jaar. Voor deze periode mag een hogere gewaarborgde rente worden toegekend. Normaal mag ten hoogste 4,75 procent gewaarborgd worden. Voor verzekeringsbons is dat beduidend meer. De bons tot acht jaar zijn enkel toegelaten wanneer een eenmalige koopsompremie wordt betaald bij het begin van het contract.