Advertentie
Advertentie

Conventie wenst meer Europese macht voor asiel en migratie

(tijd) - De meeste van de 105 leden van de Europese Conventie spraken zich gisteren uit voor meer Europese beslissingsmacht in het asiel- en immigratiebeleid. De Belgische regeringsvertegenwoordiger in de Conventie, Louis Michel, pleitte ervoor die bevoegdheid exclusief naar de Europese Unie over te dragen.Volgens Michel is een Europese aanpak van asiel en immigratie een morele plicht, maar ook een vitale noodzaak voor de economie, het sociale evenwicht en de vrijwaring van de democratie. De Belgische minister parafraseerde zelfs Augustinus: Wat anders zijn koninkrijken dan grote roversholen, als de justitie teloorgaat.Tegenwind voor een Europese benadering kwam er vooral uit Britse hoek. Het Britse europarlementslid Timothy Kirkhope pleitte voor een samenwerking tussen lidstaten in plaats van een Europese centralisering. Vandaag debatteren de Conventionelen, zoals voorzitter Valéry Giscard DEstaing ze steevast noemt, over de rol van nationale parlementen in de Europese architectuur. Ook wordt gesproken over de taak van de zes werkgroepen die zich buigen over specifieke themas, zoals diepgaande economische en financiële samenwerking, subsidiariteit, het handvest van de grondrechten, de nationale parlementen, rechtspersoonlijkheid van de Unie en complementaire bevoegdheden van de Unie.Pas na de zomer zal de Conventie echt praten over teksten. De Europese Conventie moet over een jaar een blauwdruk afleveren van het Europa van de toekomst. Die Europese grondwet kan dan nog grondig geamendeerd of verworpen worden door de EU-leiders in 2004. KV