Converteerbare krachten

Converteerbare obligaties houden zowat het midden tussen een zuivere aandelen- en een obligatiebelegging. Deze beleggingsvorm kent immers de relatieve veiligheid van een obligatielening, maar bezit tevens de stijgingskansen van een aandeel. Redenen te over om deze belegging van naderbij te bekijken.