Advertentie
Advertentie

Coöperanten dagen bestuurders Cera persoonlijk voor rechtbank

(tijd) - Het syndicaat van ontevreden Cera-coöperanten rond de Brusselse advocaat Mischaël Modrikamen maakt zich op voor een gerechtelijke procedureslag. De coöperanten gaan in augustus over tot een bodemprocedure die de fusie van Kredietbank en Cera nietig moet verklaren. Bovendien zullen ze een burgerrechtelijke klacht indienen tegen de 19 voormalige bestuurders van Cera Hoofdkantoor. Die worden persoonlijk in gebreke gesteld. Modrikamen analyseert nog of hij zover gaat een strafrechtelijke klacht tegen hen in te dienen. Het heeft er inmiddels alle schijn van dat de advocaat in Wallonië naar de rechter zal stappen.De ingebrekestelling werd donderdag opgemaakt en viel vrijdag of maandag aangetekend bij de bestuurders van Cera Hoofdkantoor in de bus. Een tweetal bestuurders mag ze vandaag nog verwachten. In de brief wordt een inventaris gemaakt van alle fusie-elementen waarvan de coöperanten menen dat ze hun rechten geschonden hebben. De bestuurders worden erop gewezen dat ze persoonlijk verantwoordelijk zijn en voor het gerecht gedaagd zullen worden. Het aandeelhouderssyndicaat geeft hen een laatste kans tot compromis, alvorens een burgerrechtelijke klacht in te dienen.