Advertentie
Advertentie

'Coördinatie Belgische wetgeving onbegonnen werk'

BRUSSEL (tijd) - 'De coördinatie van de volledige Belgische wetgeving is onbegonnen werk. Een coördinatie van de basiswetten alleen moet wél kunnen en is nodig in het belang van de democratie. Mensenrechten hebben immers ook te maken met de toegankelijkheid van het recht voor de burger. Deze coördinerende taak komt normaal de overheid toe maar op de coördinatie van het Wetboek Inkomstenbelastingen na in 1992 is daarvan heel weinig in huis gekomen'.Dat is donderdagmorgen gezegd tijdens de officiële voorstelling van de nieuwe editie 1998 van de 'Larcier Wetboeken'. In zeven boekdelen en tien volumes, samen een halve meter hoog en goed voor in totaal 11.600 A4-bladzijden, wordt de voor Vlaamse juristen relevante Vlaamse, Europese, Belgisch-federale en Brusselse wetgeving weergegeven, bijgewerkt tot 3 maart 1998. De 'Larcier Wetboeken' die in 1992 voor het eerst verschenen, steunen op het succesvolle stramien van de klassieke 'Codes Larcier', zijn eentalig Nederlands omdat uitgever Larcier, die deel uitmaakt van de Groep De Boeck, geen traditie heeft van tweetalige wetboeken. Wie de Franse wetgeving wil inkijken, kan terecht in de 'Codes Larcier'. Dankzij de identieke structuur, die steunt op zes basispijlers en een alfabetische trefwoordenlijst (waarbij eventueel onderscheid wordt gemaakt tussen een deel Vlaanderen en een deel Brussel als het om gewestelijke materies gaat) is de overstap van 'Wetboeken' naar 'Codes' erg gemakkelijk. Tweetalige wetboeken worden stilaan ook onbetaalbaar wegens hun dubbele volume. 'Een dure luxe', onderstreepten Ivan Verougstraete en Edward Forier, raadsheren in het Hof van Cassatie en hoofdredacteur van de 'Wetboeken Larcier'. 'Vlaamse juristen hebben geen behoefte meer aan tweetalige wetboeken voor hun dagelijkse werkzaamheden terwijl de wetteksten ook in beter Nederlands zijn gesteld dan vroeger.'