Advertentie
Advertentie

Coördinatiecentra zorgden voor 150 miljard fr. toegevoegde waarde

(tijd) - Het Coördinatiecentrum van General Motors brengt van alle Belgische coördinatiecentra de grootste toegevoegde waarde voort. Voor 1992, het jaar waarover de laatste volledige cijfers beschikbaar zijn, ging het om een bedrag van 35,9 miljard fr. De 29 centra met elk meer dan 3 miljard frank toegevoegde waarde, vertegenwoordigen samen ruim 210 miljard fr. De netto toegevoegde waarde van alle centra, exclusief financiële lasten zou in 1992 150 miljard frank hebben bedragen.Eind 1992 waren 246 centra in ons land actief, maar het aantal erkende centra bedraagt ongeveer 330. De cijfers over de toegevoegde waarde komen uit de pas gepubliceerde 'Economische atlas van België'. Coördinatiecentra zijn erg belangrijk voor ons land. Financiële stromen van grote industriële groepen worden op die manier naar ons land geleid en dragen bij tot de ontwikkeling ervan als financieel centrum. Deze centra werken enkel voor bedrijven uit de groep waartoe ze behoren. Enkel internationale groepen die voldoen aan welbepaalde normen, mogen een coördinatiecentrum oprichten. De toegevoegde waarde die de centra creëren, bestaat o.m. uit financiële uitgaven en personeelsuitgaven. Die kosten worden uit de belastbare basis van de centra gelicht, precies omdat de wet van 1982 het financiële verkeer en de tewerkstelling wilde aanmoedigen. De belastbare basis van de centra wordt gevormd door de bedrijfskosten exclusief financiële en personeelsuitgaven. De loonkosten van de centra, die wettelijk minstens 10 gekwalificeerde mensen moeten tewerkstellen, bedroegen in 1992 gemiddeld 3,44 miljoen per werknemer. Gemiddeld stelt elk centrum meer dan 20 mensen te werk.