COPA eist stijging van landbouwprijzen

Het komitee van de landbouworganizaties van de Europese Gemeenschap (COPA) en het algemeen komitee van de landbouwkoöperaties van de EG (COGECA) eisen voor het seizoen 1989-90 voor de meeste landbouwprodukten een stijging van de prijzen in ECU. In een mededeling zetten beide organizaties zich fel af tegen de voorstellen van de Europese kommissie. Die werden op een misleidende wijze als een prijsbevriezing voorgesteld, terwijl ze in feite aanleiding zullen geven tot prijsdalingen, die in sommige sektoren, ook waar tekorten bestaan, biezonder zwaar zullen aankomen, aldus de landbouworganizaties.