COPA tegen prijsvoorstellen

BRUSSEL (tijd) - Het komitee der Europese landbouworganizaties COPA en het komitee der Europese landbouwkoöperaties COGECA verzetten zich in een mededeling tegen de prijsvoorstellen van de Europese kommissie voor het seizoen 1994-95 (Tijd, 27 januari). Volgens COPA-ramingen nam het reële inkomen van de landbouwers van de Europese Unie in 1993 gemiddeld met 3 procent af. De landbouworganizaties stellen dat de prijsvoorstellen die inkomensdaling nog zullen doen toenemen en de rendabiliteit en leefbaarheid van de landbouwkoöperaties op de helling zetten. Met haar prijsvoorstellen geeft de Europese kommissie volgens de landbouworganizaties de indruk dat ze de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid wil aanpassen aan de akkoorden van de Uruguay-ronde (GATT), terwijl officieel beloofd was dat die Uruguay-ronde de Europese landbouwers geen bijkomende offers zou opleggen. De organizaties vragen de ministers van landbouw die belofte te houden en de kommissie-voorstellen aan te passen.