COPA

Het presidium van COPA, het komitee van de landbouworganizaties van de EG, heeft een nieuwe voorzitter en twee ondervoorzitters verkozen, voor een mandaat van telkens twee jaar. De nieuwe voorzitter wordt de Fransman Joseph Yverneau, die de Deen H.O.A. Kjeldsen opvolgt. Ondervoorzitters worden de Duitser Friedrich Rode en de Portugees Ral Miguel Rosado-Fernandes.