Advertentie
Advertentie

Copernicus doet intrede bij Raad van State

(tijd) - De Raad van State krijgt straks te maken met mandaatfuncties en evaluaties. Daarin was al voorzien in de Copernicus-hervorming van 2000 voor de federale ambtenarij. Loonverlies is de sanctie bij een negatieve evaluatie, blijkt uit het wetsontwerp van de federale minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD) over de hervorming van het hoogste administratief rechtscollege. Het wetsontwerp sleutelt tevens aan de procedures voor vreemdelingenzaken.