Advertentie
Advertentie

Corio: voor rustige beleggers

Het onzekere beursklimaat drijft de beleggers naar obligaties en vastgoed. Aandelen in vastgoedmaatschappijen bieden het voordeel van gemakkelijke verhandelbaarheid en een hoog rendement. Naast onze Belgische vastgoedbevaks, zijn er ook een hele reeks buitenlandse vastgoedondernemingen. Eén van deze bedrijven is Corio.Corio is een oude bekende die tot voor kort VIB heette en in Brussel genoteerd was. VIB fusionneerde in oktober 2000 met Winkel Beleggingen Nederland BV (WBN), een dochter van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Eind 2001 werd de Franse groep Trema overgenomen voor 595 miljoen euro. Die bezit 10 hoogwaardige winkelcentra in Frankrijk, Italië en Spanje. Corio heeft zich ten doel gesteld een toonaangevende beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij met focus op retail en op Europa te worden. De laatste belangen in de Verenigde Staten werden verkocht, samen met twee derde van de woningportefeuille in Nederland. Door deze operaties steeg het retailaandeel van 53 naar 67 procent en het aandeel vastgoedbeleggingen buiten Nederland van 30 tot 43 procent.Corio is een vastgoedonderneming met eind 2001 een vastgoedportefeuille van 3470 miljoen euro en een beurskapitalisatie van 1780 miljoen euro. Het verschil zit in het feit dat een deel van de vastgoedportefeuille gefinancierd is met leningen. Van deze portefeuille is 57 procent belegd in Nederland, 24 procent in Frankrijk, 10 procent in Italië, 8 procent in Spanje en 1 procent diversen. De winkels vertegenwoordigen 67 procent van het totaal en kantoren nog 33 procent. Die kantoren zullen geleidelijk verkocht worden om te herbelegen in winkelpanden. Het doel is inderdaad op op korte termijn naar 75 procent retail te gaan en binnen drie jaar ten minste 50 procent buiten Nederland belegd te hebben. Corio heeft meer dan 5.000 huurders verspreid over 250 objecten in Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. De vennootschap is daardoor van mening dat er een voldoende spreiding is van huurinkomsten en huurders. Corio zal zich in 2002 concentreren op het realiseren van maximale resultaten uit haar vastgoedportefeuille. De Trema-portefeuille, overgenomen eind 2001, zal in 2002 voor het eerste een geheel jaar bijdragen aan het resultaat. In overeenstemming met haar doelstelling zal de retailportefeuille in 2002 toenemen met 180 miljoen euro als gevolg van bestaande investeringsverplichtingen. In het kader van de verhoging van het percentage retail in de portefeuille en de versterking van de balans (afbouw schulden) wil Corio tussen 200 en 300 miljoen kantoren en voor 100 miljoen euro kleinere objecten uit zijn retailportefeuille verkopen. Corio geeft een brutorendement van 8,56 procent. Bovendien steeg het dividend de laatste 5 jaar van 1,70 euro naar 2.28 euro. De wijziging van het dividendbeleid van de onderneming om op termijn een pay-out van 80 procent van het directe beleggingsresultaat na te streven, kan deze dividendgroei tijdelijk afremmen, maar moet de winstgroei in de toekomst ten goede komen. Tegenover 1.794 miljoen euro eigen middelen staan 918 miljoen schulden op lange termijn en 512 miljoen op korte termijn uit. Gezien de geplande verkopen van 300 à 400 miljoen vastgoed, stelt dit geen problemen voor de verdere groei van de vennootschap. Bovendien heeft de onderneming de mogelijkheid de eigen middelen te verhogen met 90 miljoen euro. Als onderdeel van de fusie met WBN in 2000 had ABP de vennootschap een converteerbare lening van 90 miljoen euro toegekend. Deze lening dient op 31 december 2002 of naar keuze van Corio op 31 december 2003 te worden afgelost, naar keuze van Corio in contanten of in aandelen. Bij terugbetaling in aandelen dalen de schulden met 90 miljoen euro en stijgen de eigen middelen met hetzelfde bedrag, hetgeen de schuldratios fors zou verbeteren. Voor de belegger die zeer veilig wil spelen en een hoog rendement zoekt, biedt Corio interessante mogelijkheden. ES