Corporate-governancewet moderniseert vennootschapswetgeving

De vennootschapswetgeving was op een aantal punten dringend aan vernieuwing toe. Er was een grote behoefte aan een duidelijker afbakening van de functie en de werkzaamheden van de commissaris. Ook de wettelijke erkenning van het uit de praktijk gegroeide directiecomité was zeer wenselijk. Die en andere materies maken het voorwerp uit van de wet op de corporate governance die recentelijk gepubliceerd werd. Corporate governance staat voor deugdelijk bestuur. In deze bijdrage bekijken we twee aspecten daarvan die tot nog toe iets minder aandacht genoten.