Advertentie
Advertentie

Correct e-mailgebruik

Het versturen van e-mailberichten vindt nu ook meer en meer opgang in het bedrijfsleven. Deze nieuwe communicatievorm is echter aan een aantal gedragsregels onderworpen. -E-mail komt heel vlot over, maar dit betekent niet dat u opeens naar spreektaal mag overschakelen. Hou voor zakelijke contacten uw boodschap kort en duidelijk. -Hou rekening met grammatica en spellingregels. -Wees op uw hoede met het versturen van vertrouwelijke informatie via het internet. De systeem- of e-mailbeheerder kan alles meelezen en de ontvanger van uw e-mailbericht kan het heel gemakkelijk naar tientallen andere mensen doorsturen. -Mail nooit ongevraagd grote bestanden naar een andere persoon: documenten in het attachment van een e-mail kunnen het netwerk belasten. -Hou uw mailbox nauwlettend in de gaten. Klanten kunnen alleen maar tevreden zijn met een snelle respons.