Advertentie
Advertentie

Correctie

Er slopen enkele fouten in de bijdrage van Dirk de Meulemeester over gedragsregels voor headhunting die vorige week in de OndernemersTijd verscheen. Het artikel werd gebaseerd op het decreet van 3 maart 1993. Dit decreet werd met ingang van 1 september 2000 echter vervangen door het decreet van 13 april 1999.Overeenkomstig het nieuwe decreet worden bemiddelingsactiviteiten niet meer gelimiteerd in functie van het jaarinkomen van de bemiddelde. Er zijn geen beperkingen meer inzake verloning (tenzij voor bemiddeling van betaalde sportbeoefenaars en schouwspelartiesten). Het cumulatieverbod ten aanzien van uitzendbureaus en outplacementbureaus werd ook afgeschaft.Wij verwijzen u graag naar de website van de Administratie Werkgelegenheid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waar de nieuwe regelgeving op heldere en exhaustieve wijze is weergegeven (www.vlaanderen.be/werk onder de rubriek private arbeidsbemiddeling)De redactie verontschuldigt zich voor de vergissing.