Advertentie
Advertentie

Costa Rica: de achterkant van de hoge koffieprijs

(tijd) - De prijzen op de koffietermijnmarkten in Londen en New York zijn in enkele maanden bijna verdubbeld. Vooral door de warme belangstelling van grote beleggingsfondsen en spekulanten. Deze prijsstijgingen, waaraan wekenlang geen einde leek te komen maar die sinds kort toch aarzelingen laten zien, verduisteren het zicht op de treurnis van de afgelopen jaren. Vanaf midden 1989 begonnen de koffieprijzen te dalen. Vorig jaar nog werden dieptepunten bereikt. Deze prijzenarmoede bleef niet zonder gevolgen. Die zijn nu niet zo maar voorbij. Met een export van 2,3 miljoen balen (van 60 kilo) zit Costa Rica in de middenmoot van de koffie-exporteurs. Het land staat nummer zeven op de wereldranglijst. De koffie is van de betere soort Arabica die een 9% hogere prijs oplevert dan andere Arabica's. Door de prijserosie van de jongste jaren is bij een stabiel exportvolume het aandeel van de koffie-export in de totale export sterk teruggelopen: van 316 miljoen dollar (aandeel 25,4%) in 1988 naar 200 miljoen dollar (11%) vorig jaar.