Cotoni haalt winst van 110,5 mln fr.

De raad van bestuur van Cotoni heeft het vorige boekjaar afgesloten met een nettowinst van 110,5 miljoen fr. (71), een vooruitgang met 55,6 %. Aan de komende algemene vergadering zal voorgesteld worden een netto eenheidsdividend van 180 fr. (150) per aandeel uit te keren.