Coudenberg-groep bepleit provinciale senaat

(tijd) - De groep Coudenberg stelt in het kader van de derde faze van de staatshervorming de oprichting voor van een senaat samengesteld uit een gelijk aantal leden per provincie. In hun voorstel zou de provincie Brabant vertegenwoordigd worden door evenveel franstaligen als nederlandstaligen, waardoor de senaat uiteindelijk taalparitair zou samengesteld zijn. Wat de bevoegdheden betreft, bepleit de Coudenberg-groep het behoud van het huidige tweekamerstelsel, met slechts één uitzondering: de begroting. Daarover zou enkel de kamer van volksvertegenwoordigers zich dienen uit te spreken.