Coudenberg-groep: "Het communautaire is opium voor het volk'

BRUSSEL (tijd) - "Het communautaire is opium voor het volk. Het laat toe andere meer belangrijke uitdagingen weg te moffelen. Het communautaire steekspel past in een defensieve strategie van de politieke partijen. Het laat hen toe een front - een soort elektoraal oligopolie - te vormen tegen de partijen aan de andere kant van de taalgrens, partijen waartegen ze op het eigen front geen slag moeten leveren. De communautaire konflikten zijn niet de oorzaak van het slecht funktioneren van de nationale instellingen. Ze zijn er het gevolg van.' Aan het woord is de Gonzalez d'Alcantara (44), de nieuwe gedelegeerd beheerder van de VZW Groep Coudenberg. De in 1985 opgerichte politieke denktank van prominenten uit vooral de ekonomische en wetenschappelijke wereld is levendiger dan ooit. Met haar uitgesproken standpunten tegen de opeenvolgende staatshervormingen en in het bijzonder tegen het bipolaire model, kon de Coudenberg-groep aanvankelijk in politieke middens in Vlaanderen op weinig sympatie rekenen.