CouponnetjestreinWim Van de Velden

Heeft de regering een slag toegebracht aan de spoorwegen? Zal de couponnetjestrein binnenkort moeten worden bijgezet in het spoorwegmuseum? Je zou het bijna denken, afgaande op de triomfkreten van de sp.a-kamerfractieleider, Dirk Van der Maelen, zaterdag na de goedkeuring van de fiscale amnestie in de commissie. 'Een grote overwinning van links en progressief Vlaanderen', klonk het potsierlijk. Wat is er zaterdag gebeurd? De fiscale amnestie is uitgebreid tot effecten aan toonder, waardoor ook de couponnetjesknippers van de operatie kunnen genieten. Volgens ramingen komt nu 160 miljard euro grijs of zwart geld in aanmerking voor fiscale amnestie, wat het dubbele is van de oorspronkelijke schattingen. Het budgettaire streefdoel om 850 miljoen euro op te halen, wordt realistischer, ook al zijn er geen zekerheden in dit dossier. Maar dat was niet echt de reden voor de socialistische vreugde. De sp.a is vooral opgetogen over de afschaffing van de effecten aan toonder. De couponnetjesknipper verspeelt daardoor zijn Luxemburgs voordeeltje. Vreemd dat de sp.a juist daarover zo opgetogen is, want de couponnetjesknippers zijn in principe 'de mensen' voor wie de sp.a het toch allemaal doet. De gewone man wordt dus aangepakt, al is het nog maar de vraag wanneer de volledige afschaffing van effecten aan toonder zal gebeuren. Op termijn, klinkt het wat te vaag. De Vlaamse socialisten zijn nog om een andere reden gelukkig. De boetes op zwart geld worden fors verhoogd. Maar hebben hogere boetes zo'n afschrikkend effect dat elkeen met zwart of grijs geld nu massaal overgaat tot een eenmalige bevrijdende aangifte? Ook nu zijn deze boetes al aanzienlijk. Maar een kenmerk van zwart geld is dat het bestaan ervan niet gekend is. Boetes zijn dan ook niet echt de stok achter de deur, zolang zwart geld zwart kan blijven. En het klopt niet dat Europa straks al het zwart geld blootlegt. Europa wil er wel voor zorgen dat er overal in Europa onroerende voorheffing op spaargelden wordt betaald. Dat voordeel ben je straks dus misschien kwijt in Luxemburg, ook al staat er geen maat op de creativiteit van de bankiers. Maar goed, waarom jezelf niet eenmalig bevrijden en naar ons land terugkeren? Je zwart geld witwassen, kan nu immers tegen een prikje. Een boete van zes of negen procent volstaat. Het zal voor veel mensen aantrekkelijk klinken en het ook wel zijn, tenzij ze in Luxemburg in het zwart erfenisgelden hebben staan. Het ontduiken van erfenis- en successierechten was voor elke Belg meer dan de moeite waard om af en toe de couponnetjestrein naar Luxemburg te nemen. Wie dat soort van zwart of grijs geld eenmalig wil bevrijden, is er echter aan voor de moeite. Want daarvoor is simpelweg geen amnestie toegekend. De groenen in de Vlaamse regering willen er niet van weten. Misschien toch maar niet te snel afschrijven, die couponnetjestrein.