Courant halfjaarresultaat UCB stijgt met 21%

BRUSSEL (tijd) - Het Belgische chemie- en farmaconcern UCB heeft een lagere nettowinst over het eerste halfjaar gerealizeerd dan tijdens de eerste zes maanden van 1993. De nettowinst zakte van 1,746 miljard frank naar 1,230 miljard frank. Toch is UCB tevreden met het resultaat, vermits de courante winst met 21 procent is gestegen van 1,065 miljard frank naar 1,286 miljard frank. De hogere halfjaarwinst was in 1993 voornamelijk het resultaat van de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van dochterbedrijf Vel. De netto-omzet van de groep steeg met 7,5 procent van 23,433 miljard frank naar 25,201 miljard frank. De snellere groei van de courante winst tegenover de groei van de omzet is volgens UCB onder meer het gevolg van de ekonomische heropleving, die zich vooral in de chemiesektor laat voelen. Met slechts 361 miljoen frank valt het uitzonderlijk resultaat over de eerste jaarhelft heel wat magerder uit dan de 988 miljoen frank uit het voorjaar van 1993. Toen realizeerde UCB echter een meerwaarde van 1,2 miljard frank op de verkoop van Vel, terwijl tijdens het voorjaar van 1994 slechts een goede 250 miljoen frank als meerwaarde werd gerealizeerd op de verkoop van de Britse dochter UCB Packaging. 'Daarbij komen dan nog een aantal terugnemingen van O&O-kosten en moet er nog een provisie voor herstruktureringen in de verpakkingssektor worden afgetrokken', legt UCB-topman George Jacobs uit. 'We zijn zeer tevreden met de verbetering van het courant resultaat. Een zo uitzonderlijke winst als in 1993 realizeer je immers niet elk jaar', vervolgt de UCB-topman.